вторник, 12 октомври 2010 г.

Shock 'Sipmpsons' Opening. Banksy directs Shock 'Sipmpsons' Opening


Shock 'Sipmpsons' Opening. Banksy directs Shock 'Sipmpsons' Opening

[видео]

[край на видеото]

благодарение на Верина

Няма коментари: