понеделник, 11 октомври 2010 г.

Митът за Възраждането: Масовото образование - няма такова


"Първото преброяване на населението в Княжество България (1.І.1881 г. ст.ст.) показва, че само 3,3 % от населението (5,0 % от мъжете и 1,5 % ог жените) умеят да четат и пишат. Това е една крайно ниска стойност, не по-висока от тази, която бихме очквали да открием в едно предмодерно общество."
Източник:
"Очевидно само на пръв поглед: "Българското възраждане" като отделна епоха"
Александър Везенков
в "Балканският 19 век. Други прочити"
изд. РИВА, С. 2006

Извод като за олигофрени, възпитавани при комунизма (към които спада и авторът):

Няма никакво масово развитие на българското образование и просвета през т.нар. Възраждане (за което сме учили и са ни тормозили, че не сме го научили в цялата му пълнота). НЯМА МАСОВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕТА през периода, митично назоваван Възраждане.

Няма коментари: