сряда, 15 март 2006 г.

Има ли държава BĂLGARIJA


"Разбираема България" се нарича проектът на Министерството на държавната администрация и административната реформа и на Института за български език на БАН(ИБЕ), целящ въвеждането на единна система за транслитериране на българските собствени имена на латиница. Министърът на държавната администрация Николай Василев (единственият ИТ френдли министър) е дал интересно интервю за проекта:

- Защо повдигнахте дискусия точно по този въпрос?
- Тя е изключително важна, макар и ненавременна. И по-добре да е преди влизането ни в ЕС, отколкото след това. През XX век учените са били свидетели на множество опити за въвеждане на система, които не са дали окончателен резултат. Имало е различни частични решения. Но една система е била за международните телеграми в пощите, а друга - за табелките по пътищата.
- Колко начина за изписване са ползвани досега у нас?
- Използвани са поне три, ако не и повече. Например в ООН има една система, към ЕС сме подали преди няколко години друга. Табелките по улиците също са различни. Дори всеки град има собствено решение за надписите. Във Варна преобладава например чешката школа отпреди 100 г. Бургас, Русе, Търново се срещат по няколко начина. А Панагюрище лично съм го видял изписано по 7 начина. Хаосът е пълен и при имената на улици, реки, местности и т. н.
- А как стои въпросът със собствените имена? Подмяната на личните документите приключи.

- МВР е изписвало паспортите поне по два различни варианта, факт е, че повечето имена, които са малко по-сложни от Иван, се дават по множество начини и то официално. Познавам хора, които в международните си паспорти през годините са с различни имена, без някой дори да ги е питал какво мислят. Двете имена на Лидия Шулева в Интернет се изписва по три начина. При Даниел Вълчев фамилията е изписана по 5 начина. Моето име и фамилия също има много варианти. Лошото е, че никой не знае кое е правилно. Няма единна система и това е недопустимо.
- Предложението ви обаче може да срещне противници?

- Смятам, че няма да има нито един българин, който да не се съгласи, че има хаос и че той трябва да бъде преодолян. Това не е само наш проблем. Почти всички държави, които не пишат на латиница обаче, са го решили еднозначно. Така е дори и в страни с по-трудни азбуки като Гърция, Япония и Китай.
- Как ще задължите да се изписват имена и табели по нов начин?
- Заради хаоса ще трябва някакъв нормативен документ, който да задължи общините, или МВР, или областните управи, които ще подменят табелите. След това ще се изработи списък с названията, изписани на латиница. Той ще е официален. Ще се публикува в Интернет, ще се раздаде и на всички администрации в страната. Имам негласна уговорка с Агенция „Пътища" да изчакат подмяната на табелите, за да се поставят с правилните надписи.
- Табелите лесно могат да се подменят. Но как ще накарате хората да си сменят документите?

- Част от хората, които вече имат документи, предполагам, по лично решение ще ги подменят. Не можем да очакваме това обаче от всички. В тази ситуация смятам, че трябва да сме по-меки и да се гледа как се записват децата, които се раждат.
...
- Колко пари ще струва на държавата смяната на изписването?
- Целият проект ще излезе на Министерството на държавната администрация под 15 хил. лв. Това не включва табелите, а само интелектуалния труд. Разработва се и безплатен софтуер, който, ако въведете дадено име, ще предлага решение за правилно изписване. Така ще могат да се проверят десетки хиляди географски и лични имена. Списъкът ще се допълва.
- Ако някои иска името му да се изпише по друг начин?

- Ще има вариант да се запазва изписването, което за човека е по-удобно и с което е по-известен.
- А имате ли политическа подкрепа за новата система?

- Всички членове на парламентарната комисия по държавна администрация смятат, че е необходимо да се намери единно и окончателно решение.
- Кога смятате, че ще може да се въведе единното изписване?
- Тази пролет. Международната общност ще се съобрази автоматично с нея. Сега като отида в Брюксел и на всички международни конференции заставам като министър пред табелата Balgarija. Същото название виждам и на някои карти на ЕС, където са изписани имената на всяка страна на собствения й език. Но аз не знам дали това е моята държава!? Нещо не я припознавам. Не съм сигурен, че това е изписването, което искаме да видим на картата на Европа. Това е чешко-румънска система. Родила се е в главата на някой чиновник извън България. Това изписване го има и във някои документи. Ако ние като българи решим, че така се изписва името на нашата държава, съгласен съм, но усещането ми е, че предпочитанието ще е друго.

В ИБЕ е разработен софтуер за транслитериране на собствени имена от българска кирилица в латинска версия и обратно. Програмата е достъпна за свободно ползване в сайта на Секцията по компютърна лингвистика (DCL.BAS.bg) към ИБЕ, също и предлаганата от ИБЕ таблица за транслитерация.

Няма коментари: