четвъртък, 6 април 2006 г.

Стария завет, ver.2006 (upgrade)Това го получих по мейла на руски и нямаше как да се сдържа да не го преведа и пусна за циркулация:

1. В началото Бог отдели единицата от нулата, и видя Бог, че това е добро.

2. Рече Бог: да бъдат данни. И бидоха данни.

3. Рече Бог: нека се съберат данните всяка на своето място; и създаде дискетите, и харддисковете, и компактдисковете.

4. Рече Бог: да бъдат компютри, за да има къде да се пъхат дискетите, и харддисковете, и компактдисковете. И сътвори Бог компютрите, и ги нарече хард, и ги отдели от софта.

5. Още нямаше софт, и създаде Бог програми големи и малки, и им каза: плодете се и се размножавайте, и запълвайте цялата памет.

6. След това рече Бог: да създадем програмист по Наш образ и по Наше подобие; и да господарува над компютрите, и над програмите, и над данните. И създаде Бог програмист, и го засели в своя изчислителен център, за да работи в него. И Го заведе Бог при дървото на каталозите, и му заповяда: от всеки каталог можеш да стартираш програми, само от каталога Windows няма да стартираш, за да не умреш.

7. И рече Господ Бог: не е добро за програмиста да бъде сам; да му сътворим потребител, нему съответен. И взе Той от програмиста кост, в която нямаше мозък, и създаде потребител, и го заведе при програмиста, и нарече потребителя юзър. И стояха те голи под ДОС-а и не се срамуваха.

8. Бил беше най-хитрият от всички полски зверове. И рече той на юзъра: истина ли каза Бог, да не стартирате никоя програма? Юзърът отговори на Бил: програми можем да стартираме, само програмите, които се стартират под Windows, не можем, за да не умрем.Тогава Бил рече на юзъра: Не, няма да умрете. В деня, в който пуснете Windows, ще станете като Богове, защото само с едно кликване на мишката ще правите чудеса.

9. И видя юзърът, че виндовските програми са приятни за окото и много желателни, тъй като правят знанието ненужно, и ги инсталира на компютъра си; а после каза на програмиста, че това е хубаво, и той също ги инсталира.

0А. И тръгна програмистът да търси нови драйвъри, и извика Господ Бог на програмиста: къде си? Той отговори: търся нови драйвъри, ибо няма под голия ДОС. И рече Бог: кой ти каза за драйвърите? Да не би да си пускал програма под Windows? Програмистът му рече: юзърът, който Ти ми даде, каза, че иска вече само програми под Windows, и аз ги инсталирах. Тогава Господ Бог рече на юзъра: какво си направил? Юзърът каза: Бил ме прелъсти.

0В. И рече Бог на Бил: загдето си сторил това, проклет да си измежду всички животни и всички полски зверове; и ще всея вражда между теб и програмиста: той ще те ругае с неприлични думи, а ти ще правиш за него виндовси.

0С. На юзъра рече: ще умножа мъката ти и ще изпразня портфейла ти; и ще ползваш бъгави програми, и няма да можеш да живееш без програмист, и той ще господарува над тебе.

0D. А на програмиста рече: загдето си послушал юзъра си, проклети да са компютрите заради тебе; бъгове и вируси ще произвеждат заради тебе; със мъка ще ги чистиш през всички дни на работата си; с пот на лицето си ще пишеш кода си.

0Е. И ги изгони Бог от своя изчислителен център, и сложи парола на входа.

0F. General protection fault.


В петък ще стане седмица откак пуснах сигналите си за Докторската градинка и ще отида в общината да проверя за отговора, който по закон ми дължат. Ако някой там си мисли, че съм обикновен кверулант, на който не следва да му се обръща внимание, много бърка.

Няма коментари: