събота, 17 юни 2006 г.

Допълнение към инструкциите срещу НСБОП


В публикуваните тук онзи ден Инструкции при опит за обиск от НСБОП или полицията се говори за конкретни текстове от Закона за авторското право и сродните му права, на които се базират правата на всеки от нас, които трябва да знаем, за да не позволим евентуална полицейска злоупотреба. Реших, че е добре да публикувам и точните текстове от закона:

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:

1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;

2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 2 не се отнася до компютърните програми и архитектурните произведения. За компютърните програми се прилагат разпоредбите на чл. 70 и 71.


Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Авторите на произведения, записани на звуконосители или видеоносители, както и артистите-изпълнители, чиито изпълнения са записани, а също и продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите се презаписват за лично ползване. На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г.) Възнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал. 1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати.


А ето и конкретните текстове от Наказателно-процесуалния кодекс относно извършването на претърсване и изземване относно задълженията на полицията, респ. вашите права:


Чл. 135. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) В досъдебното производство претърсване и изземване се извършват с разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) В неотложни случаи, когато това е единствената възможност за събиране и запазване на доказателствата, органите на досъдебното производство могат да извършат претърсване и изземване без разрешение на съдия от съответния първоинстанционен съд или съдия от най-близкия, еднакъв по степен съд. Протоколът за извършеното следствено действие се представя за одобряване на съдията незабавно, но не по-късно от 24 часа.

Чл. 136. (1) Претърсването и изземването се извършват в присъствието на поемни лица и на лицето, което използува помещението, или на пълнолетен член на семейството му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г.) Когато лицето, което използува помещението, или член на семейството му не може да присъствува, претърсването и изземването се извършват в присъствието на домоуправителя или на представител на общината или кметството.

(3) Претърсването и изземването в помещение, което се ползува от държавни или обществени служби, се извършват в присъствието на представител на службата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) Претърсване и изземване в помещения на чуждестранни представителства и на представителства на международни организации и в жилища на техни служители, които се ползуват с имунитет по отношение на наказателната юрисдикция на Република България, се извършват със съгласието на ръководителя на представителството и в присъствието на прокурор и представител на Министерството на външните работи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Когато претърсването и изземването са свързани с компютърни информационни системи и програмни продукти, действията се извършват в присъствието на специалист - технически помощник.

Чл. 137. (1) Претърсването и изземването се извършват през деня, освен ако не търпят отлагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Преди да пристъпи към претърсване и изземване, съответният орган представя разрешението за това и предлага да му се посочат търсените предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни.

(3) Органът, който извършва претърсването, има право да забрани на присъствуващите да влизат във връзка с други лица или помежду си, както и да напускат помещението, докато завърши претърсването.

(4) При претърсването и изземването не могат да се извършват действия, които не се налагат от тяхната цел. Помещения и хранилища се отварят принудително само при отказ да бъдат отворени, като се избягват ненужни повреди.

(5) Когато при претърсването и изземването се разкрият обстоятелствата от интимния живот на гражданите, вземат се необходимите мерки те да не се разгласяват.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Иззетите предмети, книжа и компютърни информационни системи, в които се съдържат компютърни информационни данни се предявяват на поемните лица и другите присъствуващи. Когато е необходимо, те се опаковат и запечатват на мястото на изземването им.

(7) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2003 г.) Изземването на компютърни информационни данни се извършва чрез запис върху хартиен носител и друг носител. Когато носителят е хартиен, всяка страница се подписва от лицата по чл. 136. В останалите случаи носителят се запечатва с бележка, в която се посочват: органът, извършил изземването, делото, датата и имената на всички присъстващи съгласно чл. 136, които се подписват. Разпечатването на носителя за нуждите на разследването се допуска само с разрешение на прокурора и се извършва в присъствието на поемни лица и специалист-технически помощник. В съдебното производство разпечатването се извършва по решение на съда от специалист - технически помощник.2 коментара:

Анонимен каза...

@Veni, благодаря за усилията! Изключително полезно четиво.
Тъй като забелязах, че сте сложила банер на apubg.com в блога си, ще си позволя да постна няколко реакции от форумите на data.bg и на apubg. Запазил съм оригиналния правопис. Коментърът за т. нар. Асоциация e излишен, мисля ;) Надявам се в най-скоро време да се създаде нещо наистина приемливо и демократично.

@telekomche:

От 01.06.2006 година стартира " Асоциация за защита на интернет потребителите в България"!
Целта на тази асоциация , е да се защитават правата и свободите на обикновенните интернет потребители от намеса на държавата и частни компании в работата и живота на потребителите .
Крайно време е, да се въведе ред в Българското интернет пространство и асоциацията да бъде посредник между членовете на асоциацията и държавните служби ( ГДБОП ) и частните ( БСА) .
До 10 дни ще бъде пуснат зелен телефон за сигнали , оплаквания , и връзка с нас .

@ assenort:

В никакъв случай не искам да се интерпретира, че правя забележки още в първия си пост, но искам да споделя какво ми направи лошо впечатление с отварянето на страницата:
1. Още с прочитането на първите няколко параграфа човек остава с впечатлението, че са написани като че ли от малко дете, на което някой е взел дъвката (образно казано). Прекалено личен и непрофесионален тон.
2. Бъркат се понятията “задачи” и “приоритети”: например задача може да бъде обучаването на журналисти, а приоритет е например работата с журналисти пищещи по темите за интернет, или пък журналисти от електронните медии. Освен това, може по-общо да се представи зачадача със защитаването на правата на потребителите чрез съд, а не както е написано като закана към някого…
3. “Буферирането” трябва да е цел, а не приоритет. И уверението, че Асоциацията разполага с добри адвокати според мен трябва да е най-долу, нещо като fine print.

@cybercrackerbg:
Със създаването на поредната асоциация отново ще се намери "кой да води бащина дружина" и да "яхне гребена на недоволството", а надали това е целта изобщо. Какъв е смисъла на рекламното съобщение - да ни убеди, че има кой да мисли за нас ли? Да, да.
Изразът "крайно време е да се въведе ред в българското интернет пространство" освен, че е написан неграмотно, звучи смразяващо. Все едно слушам Лорд Вейдър или Сидеров.
Напълно подкрепям @assenort. Личи си, че сте аматьори и нямате идея с какво се захващате. Ако разполагахте с екип от водещи адвокати, както твърдите, щяхте да знаете, че думата “юрисконсулт” не се изписва нито като юрисТконсул, нито като юрисТконсулТ. Ограмотете се, за да не изглеждате смешни.
Намерението ви да съдите журналисти за некоректно отразяване в медиите пък е повече от смехотворно. Подобни стремежи са девиантни, меко казано. Въпреки всичко желая успех на начинанието!

@venimus:
Типично за българска организация - първо се избира управителен съвет, после се търсят членове. Браво, после как да ви имат доверие?!
Такава организацията се учредява с временен управителен съвет, после се избира от членовете. То така всеки 5 души могат да се цанят за организация с не дотам ясни, но видимо морални идеи. В такава организация аз не виждам нищо демократично.

От @Administrator:

До @Venimus
Вие запознат ли сте как се регистрира асоциация в съда ?
Замисляли ли сте се , че точно ние сме инициаторите за създаването на тази асоциация , и най добре знаем как с кого и по какъв начин да водим борба в защита на интернет потребителите !
Второ , не бъркай понятията демокрация и анархия .
Замисляли ли сте се ,че ние сами финансираме цялата кампания , учредяване и комунални въпроси по създаването , издръжката и реализацията на всичко свързано със асоциацията !
Това не е свободно сдружение ( събрала се от махалата компанията и решила да си направи комитет на по чашка).
Тук нещата са много сериозни и задълбочени и най вече легални !
Имаме планове , задачи и идеи които трябва да изпълним .
Тук не се действа на принципа “спуснали парашутист” , досега един лидер в Българското интернет общество не видяхме който да застане твърдо и решително и да се противопостави на държавните изстъпления и гаври в Българските интернет потребители.
Затова ние се самосезирахме , и решихме ,че е крайно време някой да поеме нещата и щом не се намери никой друг , решихме това да сме ние !
Прочетете , устава на асоциацията и ще разберете че правилата там са написани много директно и просто !
До @Al Gor
Благодариме за за приветствието ви към идеята и реализацията на асоциацията .
Да , има много доставчици , които нарушават правата на потребителите , така както и вашият доставчик също нарушава вашите права
До @cybercrackerbg
Добри , ти освен да лалаш по форумите и да пишеш статии , друго умееш ли?
Това дали сме аматьори , ще си проличи скоро , а ти след като казваш , че сме аматьори и имаш желанието да свършиш някаква полезна работа ( освен да пишеш мнения по форумите) след като беше поканен от мен в Управителният съвет , защо отказа?
Каза че не ти се занимава ….. пък сега лаеш и оплюваш всичко .

От @cybercrackerbg:
Не бих желал да влизам в пререкания и диалози. Не е в стила ми нито да лая, нито да оплювам. Не съм бил поканен, за да отказвам. Бъдетe коректни към себе си, ако не към другите. Желая успех!

Анонимен каза...

Съгласен съм детската градина в махалата да си направи асоциация, но да претендира, че ще МИ защитава "правата" по очевидно нескопосан и аматьорски начин съм твърде против...

Личи си по награмотността, начина на изразяване и особено от заядливия тон, че някакъв келеш е в основата на всичко. Също така явно Administrator има чичо депутат, но също така при условие, че е пожелал анонимност, си личи, че се е съгласил колкото да му се махне от главата.

"Публична организация защитаваща правата на интернет потребителите". Тука колегата е "цензурирал" цитата към мен, т.е. махнал е името ми, защото е сметнал, че е против интернет етиката да се споменава след като съм постнал под псведоним. След като тази организация ми нарушава правата, за какво говорим просто.

Това обаче Защитника на правата изобщо не го е спазил. Administrator се е обърнал към мен по име и фамилия, а дори нормалната RL култура изисква и ти да се представиш на събеседника си.

Въпреки, че приех да съм "член", никъде не съм "подписвал" споразумение, че мои лични данни ще се публикуват.

Въпреки, че не виждам каква е връзката с процедурата по регистрация, да, запознат съм как се регистрира риболовна дружина като асоциация за да може да използва водоемите за риболов. Става лесно.