понеделник, 5 юни 2006 г.

5 юни - Световен ден на околната среда


Седемгодишната Анна Първанова от Пловдив е носител на една от трите награди в раздела за рисунки на Международния конкурс за рисунки и видеофилми, посветен на Световния ден на околната среда 5 юни. Веселина Мирева, Панка Мирева и Надежда Илиева от училище “Атанас Далчев” са носители на една от трите награди в раздела за видеофилми на същия конкурс. Успехът на българските деца е голям, като се има предвид, че в конкурса, организиран от Европейската комисия, участват повече от 7000 деца от Европа

Церемонията за награждаването на отличените деца в Международния детски конкурс в Брюксел, заедно с международната конференция от 30 май до 2 юни 2006 г., която се провежда също в Брюксел, са сред основните прояви, включени в програмата на Зелената седмица, организирана от Европейската комисия по повод 5 юни.

“Биоразнообразието е живот” е водещото мото, определено от Европейската комисия за тазгодишната Зелена седмица. Темата е избрана във връзка с ключовата роля на биоразнообразието за осигуряването на човешкото съществуване на планетата. Икономическата конкурентноспособност, заетостта, сигурността и качеството на живот зависят от биоразнообразието.

В същото време учените констатират застрашително намаляване на биологичното разнообразие, поради неустойчивото използване на природните ресурси, включително и в Европа. Ето защо страните от Европейския съюз се договориха до 2010 г. да спрат загубата на биоразнообразие и да възстановят хабитатите и природните екосистеми, което е сериозно предизвикателство. В тази връзка в Европа се изгражда т.н. мрежа Натура 2000, в която участва и България като страна-кандидатка за Европейския съюз.

Повече информация за Зелената седмица можете да намерите на специалния сайт на Европейската комисия за седмицата в интернет - http://ec.europa.eu/environment/greenweek/noflash/home.html .

Няма коментари: