неделя, 18 март 2007 г.

Р2Р извън закона или тц?


Много интересен и информативен текст е пуснала Нели Огнянова за обмена на файлове в европейската съдебна практика:

"Пиратство ли е обменът на файлове. Могат ли да се арестуват и осъждат лица, свързани с обмен на файлове. Някои нямат проблем с простите отговори и казват “да”. Дали е толкова просто? Малко практика на съдилищата по темата и около темата.

Италия. Има решение отпреди години, че Р2Р е незаконна дейност, както и ново решение от 2007 в обратен смисъл. “Решението е важна стъпка към извода, че peer-to-peer per se не е незаконна дейност. Незаконно е нарушаването на авторските права и разпространението на защитени произведения с цел печалба.” Същевременно, според същата публикация, има изрична норма в ново законодателство, която вече обявява за незаконен обменът на защитени произведения.

Германия. Според решение на апелативен съд в Хамбург, доставчиците на интернет достъп не са длъжни да предоставят личните данни на потребителите на защитени произведения.

Холандия. По делото KaZaA Върховният съд реши, че технологията за обмен не е незаконна и производителят на такава технология не носи отговорност (така беше и в САЩ по решението Сони и преди решението Грокстер). В друг процес апелативен съд потвърди решение на съда в Утрехт , че е незаконно да се разкриват имената и адресите на собствениците на IP адреси, с цел преследване на тези лица за нарушаване на авторски права.

Великобритания. По иск на Британската фонографска индустрия (ВРІ) има двама осъдени да платят по няколко хиляди паунда, по данни от процеса те са предоставили 8906 песни за разпространение.

Швеция. Заради The Pirate Bay Швеция непрекъснато усъвършенства законодателството, има санкционирани, потребителите отговарят с пиратска партия.

Франция. Според решение от февруари 2006, използването на р2р мрежи за лични нужди не противоречи на закона. По-късно парламентът приема противоречиви промени в законодателството, очаква се съдът да прави разлика между създаване и използване на средства за обмен на файлове (изобщо) и на средства специално за нарушаване на авторските права.

Испания. Според решение на съда от ноември 2006, обменът на файлове е законен.

В САЩ (за разлика от Европа като цяло) процесите са доста напреднали, санкциите са масови, поради това и съпротивата е по-организирана, ето например “сайт на обикновените трудови хора” срещу звукозаписната индустрия и организираните от нея акции.

В България ще се прилага 172а НК, предстои да се види срещу кого, конкретно за каква незаконна дейност и как точно се доказва тя.

Като се спазва правото на лична неприкосновеност. Като не се намесва въпросът за порнографското съдържание по сървърите, това е отделен и различен въпрос."

Явно в Европа сме по-изостанали - ух, как се радвам, че има случаи, в които е добре да си изостанал :-) Хич не ми се ще да се унифицира и стандартиздира практиката в тази област по подобие на хАмериканците. Ние обаче, като всяко слугинче, тичаме преди вятъра. Щели сме да прилагаме чл.172А от Наказателния кодекс. И май това се канаят да правят с ареста на payforfree и готвения наказателен процес срещу Arena.bg.

Но тук пък нашият съд го чака една колизия между отделни закони. То тъй става като правиш закони на парче и пишеш отделни поправки на крак.

Според Наказателния кодекс:
Чл. 172а. (Нов - ДВ, бр. 50 от 1995 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.
(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Когато деянието по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) За маловажни случаи деецът се наказва по административен ред по Закона за авторското право и сродните му права.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 13.10.2006 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.

Според Закона за авторското право и сродните му права:
Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 77 от 2002 г.)
(1) (Доп., ДВ, бр. 99 от 2005 г. - в сила от 10.01.2006 г.) Без съгласието на носителя на авторското право, но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо:
1. възпроизвеждането с нетърговска цел на отпечатани произведения, с изключение на нотни материали, върху хартия или друг подобен носител чрез репрографиране или друг способ, осигуряващ подобен резултат;
2. възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.

Чл. 26. (1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Авторите на произведения, записани на звуконосители или видеоносители, както и артистите-изпълнители, чиито изпълнения са записани, а също и продуцентите на звукозаписите и продуцентите на първоначалния запис на записаните филми имат право на компенсационно възнаграждение, когато записите са презаписват за лично ползване. На такова възнаграждение имат право и авторите, и издателите на всякакви отпечатани произведения, когато тези произведения са възпроизвеждани по репрографски начин за лично ползване.
(2) (Изм., ДВ, бр. 28 от 2000 г.) Възнаграждението по ал. 1, изречение първо се дължи от лицата, които произвеждат или внасят празни звуконосители или видеоносители и апарати, предназначени за записване, а възнаграждението по ал. 1, изречение второ - от лицата, които произвеждат или внасят апарати, предназначени за възпроизвеждане по репрографски начин. Размерът на възнаграждението е 5 на сто от производствената цена на произведените в страната носители и 2 на сто от производствената цена на произведените в страната апарати, съответно от митническата облагаема стойност на внесените носители и апарати.

И квоу? Според единия закон мога да си записвам за лично ползване, а според другия ще ме накажат по административан ред. Административен ред по закона, който ми казва, че мога. Баси кашата. Типична междувпрочем за цялото ни законодателство. В случая кашата има и добра страна, защото позовавайки се единия закон, възникват проблеми да те осъдят по другия.

Другата хубава страна е, че нашето законодателство засега не разглежда Р2Р технологията сама за себе си.

Яките раздвижвания в БГ торентпространството за мен са знак, че държавата, изпълняваща волята на отделни играчи като шашмаджийското сдружение на Заки Соколов за защита на авторските права на софтуерните продукти и на "Амотера лимитед", които се готвят да стартират video-on-demand, се кани да ни сервира - на нас, обикновените потреблители - куп усложнения и простотии. Датата вече си затвориха торенттракера, Арена и Замунда ги прехвърлиха в чужбина, май и Бол.бг вървят натам.

Не могат ли да разберат тия тъпанари управници, че каквото и да правят, не могат да спрат колелото на историята? Което, както казваше Маркс, ще се върти до пълната победа на комунизма, в случая до пълната победа на Р2Р? А дотогава аз ще свалям от чужди тракери. За което вероятно ще трябва да си сменя доставчика, защото по-важна ми става външната скорост, а не тази в бг пиъринга. Абе, има ли още таквоз нещо като бг пиъринг, хехе?

5 коментара:

Анонимен каза...

Рано сутрин, написано, свежо :) готино казано нямам възражения, писна ми да пиша на таа тема ДАВАЙТЕ ДА ДЕЙСТВАМЕ

Анонимен каза...

Замунда сложиха началото. Войната е факт. Идеите по долу не са далеч. В целия свят се борят. Българския потребител е силен и ще се бори.

"ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ИНЕТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ"

"БЪЛГАРСКА ЕЛЕКТРОННА СЪПРОТИВА"

"Бълграско партизанско движение за защита на потребителя"

и най якото:

"Българска Пиратска Партия"

-...можем ?

-(дружно) МОЖЕМ !!!

Анонимен каза...

Вени Г.,хиляди благодарности за коментара.Обичам те и силно те подкрепям! Николай П.

Анонимен каза...

подкрепeте петицията "За спазване на конституционните права на интернет потребителите".

http://www.bgpetition.com/svoboda_v_internet/index.html

Unknown каза...

Подпиосах я, естествено.