сряда, 1 февруари 2006 г.

Фундаменталната симетрия


Странно нещо наблюдавам: възниква ми някакъв въпрос (на който нямам смислен отговор, но интуитивно знам, че има) и почти веднага - гуглирайки нещо си друго, попадам на отговора. Така стана със зен и хакерите, така стана и току-що със симетрията. Пуснах снимката с кучетата и минути след това, ровейки се за суперструнната теория, попаднах на това:

Фундаментално за тази програма за обединяване [на четирите вида взаимодействия в единна теория] се явява понятието симетрия. По своята същност симетрията присъства навсякъде, където има връзки между различни части на даден обект или система. Ако субатомни частици със сходни свойства се групират в семейство, то възникващата при това картина [семейство частици] показва прояви на дълбоки симетрии. Математическият анализ на силите, отговорни за формирането на материята, също показва наличието на скрити симетрии с тънки свойства. Опирайки се на това, физиците установяват, че силите могат да се разглеждат просто като начин, с който в природата се поддържат различни абстрактни симетрии. И само така - постигайки взаимовръзката на силовите полета, частиците и симетриите, физиците са формулирали вероятно най-забележителната от известните хипотези: ние живеем в 11-измерна Вселена. Според тази теория, триизмерният свят на нашите чувствени възприятия се допълва от от 7 невидими пространствени измерения. Невидимите за нас допълнителни 7 измерения се проявяват като сили или взаимодействия. Например електромагнитното взаимодействие в действителност представлява някакво невидимо [за нас] пространствено измерение. Геометрията на седемте допълнителни измерения отразява симетриите, присъщи на взаимодействията. От тази теория следва, че в действителност силовите полета не съществуват, а съществува само "сгънато" по определен начин празно 11-измерно пространство-време. Възможно е светът в по-голяма или по-малка степен да е "изграден" от нищо, което [обаче] има структура, а силата и веществото са само прояви на пространството и времето.

1 коментар:

Анонимен каза...

Ако не си чела "Хармонията на хаоса на прага на финия свят" първата половина няма да ти загуби времето

:-)