петък, 9 февруари 2007 г.

Графити - консумистически манифест


Графити - консумизъм

Книгата“Консумистически манифест” на Норбърт Болц излиза през 2002 г. в Германия. Предизвиква сериозен медиен и теоретичен интерес с определяния от някои като циничен възглед върху консумативизма. “Грешката” в изписването на понятието е съвсем съзнателна и търсена от автора като препратка към прословутия “комунистически манифест”.

Според Норберт Болц “Основната теза на консумистическия манифест гласи: ХХІ век започва с критика на либералния разум, която религиозните фанатици пишат на световния език на насилието. В терора на ислямските фундаменталисти се проявява един антиамериканизъм, срещу който западния свят не може да води успешна война, доколкото – и тази поука датира още от времето на Виетнамската война – в условията на една феминизирана публичност вече не е възможно да се води каквато и да било обявена война. Ако това обаче е вярно, на Запада му остава една единствена надежда: мирът на пазара... Консумизмът е имунната система на световното общество срещу вируса на фанатичните религии.”

Болц твърди, че консумизмът е придобил чертите на световна религия. “Когато вярата се топи, всички търсят упование в стила, тоест в проекта на една етика като естетика на съществуването”, “Боговете, които бяха прокудени от небесата на религията, се завръщат като идоли на пазара.” Духът е прогонен както от тялото, така и от местата и предметите, а консумацията е превърната в изкуство.

Няма коментари: