понеделник, 16 юли 2007 г.

Инструкции при повикване от ГДБОП


Разпространете в блоговете си - не се знае кога и кому ще потрябва! Иван Иванов предлага 13 правила (с мъничко мое допълнение) , за които научих от Симеон.

1. Научете изрядно правата Ви според българската Конституция и според конвенциите за присъединяването на България към Съвета на Европа и към Европейския съюз с превес над българските закони.

2. Не се явявайте в отговор на телефонно обаждане, а само ако сте редовно призован. Разучете как точно трябва да изглежда и какво точно трябва да включва според Наказателно-процесуалния кодекс призовката при всяка от безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други. При непълна призовка изпращайте до съответната власт с препоръчано писмо с обратна разписка, че не ще се явите поради незаконосъобразно призоваване.

3. Никога не се явявайте пред безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без подходящ защитник според чл. 56 от Конституцията - той не Ви е необходим само за защита, а и за свидетел какво правят или не правят служители на съответната власт при явяването Ви пред нея.

4. При целесъобразност и обществена значимост известявайте предварително подходящи правозащитни организации и журналисти за предстоящо Ви явяване пред пред някоя от безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други.

5. Никога не приемайте да разговаряте с който и да е служител на безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без той предварително да се е легитимирал пред Вас със служебна легитимация със снимка и без Вие предварително да сте записал точното му и пълно име и длъжност според легитимацията му.

6. Никога не приемайте провеждане на среща с безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други без водене на протокол с копие и за Вас - в случай на отказ възложете на Вашия защитник да води протокол и водете разговора така, че той да има възможност да записва всичко.

7. Никога не приемайте устни изисквания или покани за Ваши действия, като например подписване на предупредителен протокол, а изисквайте да бъдете поканен писмено с посочване на законното основание и с името, длъжността и подписа на изискващия.

8. На всяко отправено към Вас твърдение или изискване от страна на служители на безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други винаги изисквайте точно посочване на законните им основания според чл. 4, ал. 1 от Конституцията за твърдяното или изискваното - име на конвенция, закон, член, алинея, точка и цитиране
на приложимия им текст.

9. Имайте винаги предвид, че според чл. 5, ал. 1, 2 и 4 Конституцията автоматично отменя (без да е необходимо решение на Конституционния съд) всеки противоречащ й обикновен български закон или разпоредба и че ратифицирана от България международна конвенция автоматично отменя всеки противоречащ й български закон, включително и Конституцията и че че властите според чл. 58, ал. 1 от Конституцията са задължени да спазват тези конституционни правила.

10. Отказвайте да подписвате каквито и да са документи, ако не получите предварително Ваше копие от тях.

11. Изисквайте предоставянето на копие от всеки засягащ Ви документ у съответната власт, който не е обявен по законния ред за държавна тайна.

12. Не се плашете на безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други - те са под същите закони и отговорност, под които сте и Вие.

13. Поддържайте винаги стриктна официална формална дистанция спрямо служителите на безбройните "силови" власти - прокуратура, следствени, полиция, ГДБОП и други и не се поддавайте към разговори "Да си поговорим от сърце и по мъжки ..."


1 коментар:

Анонимен каза...

Накратко - не предприемай нищо без подходящ адвокат.