четвъртък, 8 декември 2005 г.

In memoriam John LennonImagine there's no Heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say that I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as oneТочно преди 25 години си отиде. Но продължавам да съм мечтател, който си представя, че... Лошото е, че всичко това, за което пее, продължава да е мечта. Хубавото е, че мечтателите сме много и все се надявам, че някой ден..., че малко по малко...

Няма коментари: