събота, 31 декември 2005 г.

Аватарите ми
Аватари, които ползвам (дали ТЕ не ме ползват мен!). Какъв човек съм, кой съм - се питам - според аватарите - и ясен отговор нямам....

Няма коментари: