неделя, 19 декември 2010 г.

"Великите разузнавачи" - 2


(Продължение на "Бойковата защита на "разузнавачите" премина моралната ми граница")

Ще разкажа един от основните приноси на един наш "велик" разузнавач - Бриго Аспарухов (1991-1997 - шеф на българското разузнаване; от 1997 досега - активен член на ръководството на БСП). Като работещ по гръцкото направление, "открил" и донесъл нещо срещу тъста на Краси Райдовски (тогава негов колега, и близък приятел - това Краси; а тъст му - също разузнавач), че нещо не му е читаво. Тъстът имал неприятности (не знам какви, но се оказало, че няма основания) и оттогава Краси Райдовски мрази Бриго и в червата - да следи и доносничи за колегите си. Няма значение дали има основания, защото колкото повече доноси - толкова по-добре те оценяват, че работиш.

Това е била основната "героична" дейност на Бриго - като агент на КРО (това е вътрешният КонтраРазузнавателен Отдел на ПГУ (Първо главно управление на Държавна сигурност, т.е. външнополитическото разузнаване).

След време КРО започва да разследва самия Бриго като западногермански агент - за което, мисля, и Краси е допринесъл (с некой донос), ама и Брижко е дал други основания. Като краен резултат - приели са, че Брижко е невинен, но подозренията са останали. Знам ли обаче и днес - дали Брижко (така му викаше Краси и хората, които не го обичаха, а те не са малко) наистина ли не е имал контакти с BND (Bundesnachrichtendienst) западногерманското разузнаване? Не знам. Другите данни освен доносите на Краси дават повод за размисъл.

По-нататък ще разкажа с какво са се занимавали основно "великите" ни разузнавачи в Гърция, а и малко за един голям успех на КГБ, засягащ ни и нас - дори сега.

Щото лъжата за великите разузнавачи трябва да бъде развенчавана

Няма коментари: