петък, 26 декември 2008 г.

Ляво и дясно - архетипни смисли


Постът RIGHT & LEFT на любимата ми Боди (по паспорт Свобода Гагарова) ме накара да се размисля за глъбинните смисли на лявото и дясното (мче за кво друго, след като актуалните ляво-дясни проблеми са подменени и де факто не съществуват в БГ сега):

В индоевропейските езици думата, обозначаваща "ляво", е негативно натоварена, допълнителният й смисъл, или казано строго лингвистично, конотацията е "нещо несъвършено, неправилно, грешно". в противовес "дясно" означава и "добро, правилно". Израз на това например е съвпадението в английският език на думите, означаващи "дясно" и "правилен, справедлив" - right.

Смята се, че това изначално значение е свързано с психофизическата разлика на лявото и дясното пълукълбо, която в човешкия социум води до доминацията на дясното (защото човешката култура е базирана на сложна система от дейности и свързаните с тях умения, които са свързани с характерните особености на двете полукълба).

Базисни социални действия се извършват с дясната ръка:
- здрависване,
- писане,
- управление на автомобил (в древни времена - яздене на кон),
- бой с хладно оръжие (меч, сабя, кинжал, нож),
- стрелба (с лък, пистолет)

Това, че с дясната ръка се стреля, мушка, сече, убива води до ритуала на показването на отворена празна дясна ръка като израз на добри намерения, т.е. в нея няма оръжие. Оттам произлиза и ритуалът здрависване. Когато си подаваме ръката, всъщност казваме "нямам намерение да те нападам и убивам". С това е свързано и възприемането на левичарството като несъвършенство и оттам понятието "левак" в смисъл "несръчен, неумел човек". Позитивната конотация на дясното се изразява и в това, че сакрални действия като кръстенето се извършват с дясната ръка, а след възкресението си Исус застава от дясната страна на бога.

"Правилността" на дясното се изразява още в това, че часовникът е конструиран стрелката да се движи надясно. И още много, практически целият ни европейски свят е изграден върху дясното...

В частност българският израз "`оди у лево, айде у лево" в този контекст носи освен значението "разкарай се", и обяснението на разкарването - "говориш глупости".

Пак в този контекст е пзнаменателно стихчето, което Боди пуска за двустранното счетоводство:
There are
two sides of
the balance sheet –
the left side and the right side.
On the left side, there is nothing right,
And on the right side,
There is nothing left.


Счетоводният баланс
има две страни
лява и дясна.
От лявата – нищо не е както трябва/няма нищо вярно;
oт дясната – нищо не е останало/Няма никакъв остатъкОще малко лингвистика и семантика:


Значенията на RIGHT, освен "десен", в англо-българския речник на Стефан Ангелов:

1. прав, в права посока, непрекъсващ, директен, пряк

2. прав, изправен, правилен, в ред/изправност

3. прям, открит, недвусмислен

4. честен, почтен, лоялен

5. откровен, искрен

7. прост, ясен, точен

8. верен, точен, правилен, прав, който се търси/има предвид

9. справедлив, честен, почтен, прав

10. прав, направилно мнение

4. здрав, в добро/нормално състояние, нормален

---------
RIGHT в тълковния речник на Merriam-Webster, освен "десен" :

Pronunciation: 'rIt

Function: adjective

Etymology: Middle English, from Old English riht; akin to Old High German reht - right, Latin rectus - straight, right, regere - to lead straight, direct, rule, rogare - to ask, Greek oregein - to stretch out

1 : RIGHTEOUS, UPRIGHT

2 : being in accordance with what is just, good, or proper

3 a : agreeable to a standard b : conforming to facts or truth : CORRECT

4 : SUITABLE, APPROPRIATE

5 : STRAIGHT

6 : GENUINE, REAL

10 : acting or judging in accordance with truth or fact

4 коментара:

Yaroslav Zolotaryov каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Unknown каза...

Аз съм също в ЖЖ - Дорогой России с любовью - и всякой мерзостью

Хочу зафрендит тебя, но не знаю как, дай мне адрес твоего ЖЖ

Yaroslav Zolotaryov каза...
Този коментар бе премахнат от автора.
Yaroslav Zolotaryov каза...

Восстанавливаю:
в русския език е подобно равенство "правый" (десен) = "правый" (прав)(http://lj.rossia.org/users/yaroslavz/1733543.html).

Стирал, чтобы не приняли за рекламу:-)