сряда, 24 декември 2008 г.

Петте доказателства на Тома Аквински за съществуването на Бог


Коледа ми се струва добър повод за теологични размисли. Българинът като психология е ощетен откъм желание и способност да мисли трансцендентното, а то е най-малкото интересно (ако не и истинно):

1. Бог като първопричина, първооснова
всяко нещо е създадено от друго нещо, основа му е друго нещо, (масата е създадена от дърво, дървото е първооснова на масата; древните гърци са виждали първоосновата в атомите - точно като съвременните физици; в 5-те стихии на Хераклит - вода, огън, вода и забравих кои още; в аперойна на Анаксимандър...) - нищо не е създадено от нищо, всяко нещо е създадено от нещо, в крайна сметка трябва да има нещо, което е първа причина, първа основа на нещата - и това е Бог.

2. като вечен двигател. неподвижния двигател
съществува движение, всяко нещо се движи от нещо друго, а кое е дало първото движение? някакъв неподвижен двигател, нещо, което никой не го движи - това е Бог.

3. космологично доказателство
всяко съществува определено време и после не съществува. времето е безкрайно и значи трябва да има една точка, в която нищо не е съществувало. ама като не е съществувало, как сега съществуват всички неща, след като нищо съществуващо не може да се породи от друго нищо съществуващо? значи първо е съществувало нещо, което е породило другите неща - Бог.

4. телеологично доказателство
нещата в света се движат, направляват към някаква цел. някой ги кара да се движат към цел. както стрелата се движи към цел, а лъкът я направлява. това нещо, което направлява всички неща, е Бог.

5. теологично
нещата в света имат различни степени на качество (по-силен, по- добър, по-умен...), т.е. различна степен на доброкачественост, ама като говорим за по-голямо или по-малко качество, ние го говорим по отношение на нещо/сравняваме го с нещо, което е най-качествено, което притежава всички качества в най-голяма степен. това е Бог - който притежава всички качества в най-голяма степен.

Източник: Св.Тома Аквински

6 коментара:

firefox каза...

дори и да ги приемем поотделно за верни съждения (което ние не правим :)), пак остава проблема с доказване на еквивалентността

не можеш да твърдиш, че един триъгълник е равностранен само защото има 3 страни и ти на всяка избираш да обозначиш дължината с "а" ;)

firefox каза...

а, иначе - весела коледа :D

Анонимен каза...

Значи обаче, ако смеимали триъгълника "априори" и вземем, че измерим страните му и те се окажат всичките а, ние умозаключаваме за неговата развностранност. Но отговора на ъпроса е кой създаде тригълника, който като нас е направен от нещо, построен в опрделено врем, което предполага да е за известно време? БОГ ето кой!

Анонимен каза...

А инъче воистина воскресе! :)

божидар каза...

Бог е дух и човек с духът си го приема или отхвърля .Приема го чрез Святия дух за да осъзнае че съществува чрез Бог.А Бог е изявен от Исус Божия син.Така че всичко е от Бога за Бога .Пак опираме до вяра която не е от научни съждения и философия .Мога да кажа само слава на Бога !

Unknown каза...

А кой създаде бога? Проблемът е в човешкото мислене или в липсата на информация!