понеделник, 2 януари 2006 г.

Нашето поколение - 2


Метафората, която ни описва брилянтно, е от Стария завет:

Мойсей, когато извел евреите от Египет и ги повел към Обетованата земя, 40 години ги разкарвал из пустинята. Докато не умре и последният, роден в робство. Което включвало и него, той знаел, че не му е дадено да види Обетованата земя, защото макар и пророк, също е бил роден в робство и е трябвало да плати своята дан.

Ние сме последните, родени в робство. И си плащаме за това.

Няма коментари: