петък, 17 ноември 2006 г.

Голям успех за свободния софтуер - Java е free


От Ясен разбрах, че Java е вече свободна. Вече оригиналната виртуална машина за изпълнение на джава-код, софтуерът на Sun Microsystems, имплементиращ java-спецификацията, е лицензиран под свободния лиценз GNU GPL. Ще продължа с буквалното цитиране на Ясен, тъй като трудно ще го кажа по-добре, а е важно да се знае:

Според Ричард Столман и много други анализатори това е много голяма и важна новина и Sun за пореден път дават огромен тласък на развитието на свободния софтуер. Не чисто технологично, защото от една страна огромната база от данни с наръчници и готови класове от години е достъпна за разработчиците в сайта на фирмата, а и от друга страна действието на лицензиране под GPL няма да промени веднага статуквото. По простата причина, че огромно, огромно количество несвободен софтуер е написан на джава и тези продукти най-вероятно ще използват комерсиален лиценз (Sun ще лицензира Java двойно, както прави MySQL AB с базата от данни MySQL). И трябва да мине много време, докато технологично джава се наложи като език за писане на свободни проекти. По-скоро важността на освобождаването на Java е в популяризирането на свободния софтуер.

Няма коментари: