петък, 6 януари 2012 г.

Статистиката доказва фалшифицираните руски избори. Втора частВ Статистиката доказва фалшифицираните руски избори. Първа част показах как графическото представяне на резултатите от руските избори рязко се отличава от това на нормалните демократични избори в други страни като използвах метода на хистограми на разпределението на данните по показателя "процент на участие". При построяването на хистограма диапазонът на стойностите на интересуващия ни показател са разбива на интервали и за всеки интервал се пресмята броят измервания, при които поктазателят попада в дадения интервал. Методът на хистограмите е изключително удобен при анализа на десетки хиляди резултати, а такива са изборните резултати, защото избирателните секции са десетки хиляди.

Сега ще използвам друго графическо представяне - диаграма на разсейването, което е удобно с това, че позволява да се анализират даже съвсем малък обем данни, в случая с изборите - даден избирателен район. Резултатите от гласуването за всяка партия във всяка секция се нанасят като точки с координати: по абсцисата - процент на участие, по ординатата - процент гласове на дадена партия от общия брой избиратели.

Следващите диаграми са резултатите от изборите в два московски района, "спални" жилищни комплекси със сходен състав на населението. Първата показва резултатите от гласуването в московския район Южно Тушино:

Избори - Москва, Южное Тушино

Процентът на участие не е висок, съотношението на гласовете за различните партии е еднакво за всички секции. Единствената точка извън общата картина с участие 96% е малка (под 300 души) "закрита" избирателна секция. Според руския избирателен закон във военните поделения, болниците, затворите, съдебните арести се организират такива секции - по правило те са малки и винаги имат висок процент на участие.

Съвсем различна е графиката за район Строгино:
Избори - Москва, Строгино

Диапазонът на участие е по-голям, но в секциите с по-високо участие по някаква причина се увеличава само процентът избиратели, гласували за "Единна Русия", а процентът за останалите партии остава постоянен. Това се обяснява лесно, ако погледнем как се променя положението на дадена секция на диаграмата, когато изкуствено добавим гласове за някоя партия (показано е със стрелките).

Първо, точките за всички партии се придвижват хоризонтално надясно, към по-високите проценти на участие и то с толкова, колкото процента са добавените гласове. А точките за партията, за която се прибавени гласове, се придвижва с толкова процента и нагоре. За простота наричам това "добавяне" (рус. вброс), макар че може да не е физическо добавяне на бюлетини, а подправяне на протокола. Именно това се вижда и на графиката - точките за "Единна Русия" са разпределени нагоре и надясно - по диагонал, а за другите партии - по хоризонтала надясно.

Ето и резултатите за цяла Москва, изводите, мисля, са очевидни:

Избори - Москва

Резултатите на отделните партии за цяла Русия е неудобно да се представят като диаграма на разпределението, затова ще използвам пак хистограма, по абсцисата е процентът участие, по ординатата - броя гласове за дадена партия от общия брой избиратели:

Избори - брой гласове за отделни партии и участие

Графиките на всички партии без "Единна Русия" са сходни и приличат на нормалното (Гаусово) разпределение (за което стана дума в първата част), само кривата за управляващата партия е съвсем различна в дясната си част - което съответства на установенето при диаграмите на разпределението: Резултатите на партията, за която се добавят гласове, се изместват по диагонал надясно и нагоре, а на останалите - само надясно.

Друга забележителна особеност на графиката на "Единна Русия" са върховете на кръглите стойности на участие (за които също стана дума в първата част). Феноменът се изяснява, когато съставим хистограма по процента гласове за дадена партия, по абсцисата е процентът гласове за партия, по ордината брой на секциите с дадения процент:
Избори - процент за отделни партии по секции

Графиката за "Единна Русия" прилича на нормалното разпределение само в лявата си част, а оттам нататък е разтегната надясно чак до 100% от гласовете. Ясните върховете на кръгли стойности, дори на 5%-ви интервали сочат, че е имало поръчка "отгоре" не само за определен процент участие, но и за определен процент за "Единна Русия". Защото теоретично може да се допусне, че даден процент участие може да се постигне като се докарват насила избирателите до урните (виж нашето ДПС), но да се постигне определен процент за дадена партия е възможно само чрез подправяне на протоколите.

Графиките за КПРФ, "Справедлива Русия" и ЛДПР биха приличали напълно на Гаусовото разпределение, ако не бе високият брой секции с много нисък, стигащ до 0 процента, процент в крайната лява част; и "изяденият" връх на КПРФ. И двете особености статистически потвърждават множеството съобщения на очевидци за занижаване на гласовете за тези партии при подправянето на протоколите.


Статистическият анализ на резултатите от руските избори е дело на физика Сергей Шпилкин.


Източници:
Статистика исследовала выборы - Газета Ру, 10 декември 2011
Выбирать не приходится - Esquire, 1 декември 2011


Няма коментари: