петък, 26 април 2013 г.

Псето си захапа опашката. 1. Камък в градината на социолЪзите.


Виждали сте проскубано улично псе. Дръгне се, хапят го по проскубаната козина всякакви бълхи и паразити и от време навреме се вбесява и почва неистово да се хапе там, където най-болезнено го хапят гадовете - по долния край на на гърба. Което пък произвежда най-големия сеир за околните - горкият пес се върти да си хапе опашката.

Посмяхте ли се достатъчно? Ха здрасти! Вие сте тези песове.

23 години си хапете опашките. 23 години ви ядат бълхите на досиетата и ту се чешете, ту ги гоните  опашките и пак ви хапят и ви сърби.

Та в тази връзка да припомня стари неща, дета писах преди почтни десет гдини. Знам ли, че ще звучат и днес актуално:Камък в градината на социолЪзите


Ще започна с нещо много просто, което социолЪзите са учили в университета и знаят - че модерното общество се базира на анонимната власт, сиреч на властта на законите и на безличната бюрокрация. В законите не се съмняваш, защото те са за всички, в бюрокрацията също - защото тя служи на всички. Учили са тия ...лЪзи Макс Вебер. Но не го ебават това нашите социолЪзи  Ако го правеха, щяха не само да препитват непрекъснато за рейтинг и изборни нагласи гаче ли мерят температура на туберкулозен, а щяха да задават и въпроси от типа:

- Смятате ли, че Бойко Борисов, респ. БСП, респ. който и да е може да реши проблема с безработицата, респ. с доходите, респ. който и да е проблем. 

С което искам да кажа, че такива въпроси по определен начин разграничават патриархалното усещане за "месия", за "добрия цар" от рационалната представа на гласоподавателя в модерния свят за избраниците му като изпълняващи определена негова поръчка.

Да оставим настрана, че ако се интересуваха от това разграничаване, можеха да задават и отворени въпроси след затворения - как смятате, че той /те ще решат този проблем.

Ама социолЪзите за реалните настроения и дълбоките им основания хич не ги е еня. Затова отвреме навреме биват изненадани от изборните резултати, които не съвпадат с прогнозите им. Както селският бик изненадал черната крава ;-)

А прекрасните думи "социолЪзи" и "социолЪгия" са от "Хакери на човешките души" на Иван Попов. За съжаление, монополната картелна структура на българското книгоразпространение прави практически невъзможно разпространението на подобни велеколепни книги на нови автори. Надявам се само финансовите трудности пред веригитеда да доведат до краха им, за да се демонополизира пазарът на книгоразпространението, което ще е в интерес на читателите и авторите. "Пингвините" са не по-малко вредни от "Лукойл". Но в единия случай иде реч за бензина и всеки скача, защото го удря в джоба. А в другия - за книги, при условие, че 70% от българите не купуват книга през годината.

Няма коментари: