петък, 18 май 2012 г.

Ако в света живееха само 100 души (интересна характеристика на световното население)


Неотдавна населението в света мина границата от 7 милиарда. Какво представлява днешното човечество? Понякога опростеното представяне дава по-ясна, нагледна представа за същността и тенденциите. Образователният сайт 100 people: World Portrait дава такава представа, публикувайки статистическите данни в съвършено проста форма, достъпна за всеки - ако светът се състоеше от 100 души, как щяха да се разпределят те по следните основни показатели:.

Пол
50 жени
50 мъже

Възраст
26 деца (0-14 години)
66 между 15 и 64 години
  8 стари хора на 65 години и повече

География
60 в Азия
15 в Африка
11 в Европа
  9 в Латинска Америка и Карибите
  5 в Северна Америка

Религия
33 християни
22 мюсюлмани
14 индуисти
  7 будисти
12 други религии
12 не се идентифицират с религия

Роден език
12 китайски
  5 испански
  5 английски
  3 арабски
  3 хинди
  3 бенгали
  3 португалски
  2 руски
  2 японски
62 други езици

Местожителство
51 в град
49 в село

Грамотност, образование
83 могат да четат и пишат
  7 имат висше образование

Електричество в дома
78 имат

Технологии
75 ползват мобилен телефон
30 ползват Интернет
22 притежават или споделят компютър

Бедност
48 живеят с по-малко от $2 на ден

Дом
77 имат постоянен подслон/дом

Хранене
  1 умира от глад
15 са недохранени
21 са с наднормени тегло

Вода
87 имат достъп до чиста питейна вода
Няма коментари: