вторник, 27 септември 2005 г.

Хакерите


...Хората не се раждат равни - това е утопична илюзия - но хората имат почти равно право на избор (в някакви граници, разбира се) какво да построят от себе си. Има хора, които могат да променят света и такива, които не могат - едните не са по-добри от другите, нито по-умни или по-богати - едните са избрали това да бъдат хакери, а другите да бъдат инструменти - светът има нужда и от двата вида...

От едно прекрасно есе в блога на Йовко

Няма коментари: