сряда, 23 септември 2015 г.

Какво е "европейска християнска култура"? Ако я има изобщо.


Напоследък на фона на европейската криза с бежанците все по-често срещам този израз. Който ми поражда недоумения и въпроси.

Какво е "европейска християнска култура" при тоталната секуларизация (виж 1.), доминиращия атеизъм и упадък на всички християнски конфесии? При доминацията на концепцията за мултикултурализма, който равнопоставя - не, няма да кажа исляма, много елементарно би било, а равнопоставя религията бонго-бонго с християнството? Къде тук е "европейската християнска култура"?

Да не говоря за липсата изобщо на идеята за нещото, наречено от вас "европейско", по-адекватно е да го наричаме "европейскост". Европейскостта е мит - който в десетилетията след Втората световна война бе удивително работещ мит. Но след краха на СССР, респ. края на Студената война митът за общата европейска съдба и идентичност бе обречен - ако не на разпадане, то поне на сериозно трансформиране. Независимо от договора от Маастрихт, Лисабонския договор и каквито и да е договори. 

Днешната бежанска криза изкара на бял свят този гноен цирей - има ли обща европейска идентичност и обща съдба, респективно общи решения? А ако няма, какво сме тогава ние, Евросъюзът? 

Аз нямам за себе си отговор. Знам как Евросъюзът и Еврокомисията  търсят отговора - както са го правили винаги при тежки кризи - заседания на експерти, които да подготвят максимално добри технически решения. Но ми се струва, че този път механизмът няма да сработи.Защото въпросът вече не е технически.

1. Процес, в резултат на който различни области на социалния живот, (като образование култура, възпитание, икономика, политика) постепенно се освобождават от контрола на християнската религия и стават независими от църковните институции.

Няма коментари: