понеделник, 17 март 2008 г.

Как да се спечелят изборите


Вдъхновение за подобна рецепта-предсказание получих от Юлиан Попов*

Печелившото (според мен) послание е промяна - в областите здравеопазване - образование - наемен труд - малък и среден бизнес. В първите две не значи глупаво лявото наливане на още пари, а:

Здравеопазване


Бързо ликвидиране на монопола на Здравната каса, не само чрез избор на получателя на здравните вноски, но и чрез кореспондиращото участие на държавното финансиране (известни са механизмите, чрез които касата получава пари от държавата, включително и държавното участие във финансирането на програмите за скъпоструващо лечение на редица заболявания) така, че всеки здравен фонд да получава държавна подкрепа в зависимост от привлечените от него осигуряващи се

- Премахване на дублиращите се списъци на лекарства - списък на здравното министерство (позитивен списък) и списък на здравната каса (реимбурсен списък) чрез въвеждане на единен държавен списък на лекарствата, които се заплащат изцяло или частично от държавата, а не от фондовете - лекарства за болести, които са социално значими или непосилни за болните.

- Премахване на таксата за посещение при лекар

- Премахване на задължително изискваното медицинско образование за управител на болница, паралелно със създаването на Медицински съвет в тях със съответни права - например решение на управителя да може да бъде отхвърляно с квалифицирано мнозинство от участниците в съвета. Медицинският съвет се конституира от шефовете на клиники и отделения. Обаче гарантирана ограничено еднолично право на управителя да взима решение за определен период (половин година) без санкцията на медицинския съвет и задължителна ревизия на това решение от съвета с последващо вписване в някакъв регистър за болничните управителите. Дясното решение в случая е да не се създава такъв регистър (всеки регистър е неизчерпаем извор на бюрокрация и съпътстващите я корупция и неефективност), а изискване от кандидатите за болничен управител да представят в CV-то си оценките на медицинския съвет от дотогавашните си местоработи.

- Изхвърляне на Българския лекарски съюз от преговорите с касата/касите и на негово място вкарване на управителите на болниците като легитимен представител на отговарящите и отговорните за съвкупността от леченията

- Вкарване в преговорите като равноправни участници на представителните пациентски организации

- Законодателно задължение за одит на болничните заведения от независим, сиреч външен одитор

Уффф, май толкова съм се вживяла в темата, че само за здравеопазването изписах сума текст. От което следва, че за образованието, наемния труд и малкия и среден бизнес би било добре да пиша отделно. Което ще направя скоро.

1 коментар:

Георги Ангелов каза...

Другият вариант е държавата да (до)плаща здравните вноски на хората с по-ниски доходи така че те да могат да си платят пазарната цена на осигуровката.