неделя, 29 декември 2013 г.

Мориц Ешер


Получих великолепен коледен подарък: - луксозен албум на Мориц Ешер с кратки негови описания на идеите на графиките му, пускам 3 от най-впечтляващите ме..

Корицата
Относителност, литография, 1958

Тук се наблюдават 3 посоки на гравитация, действащи перпендикулярно една на двуга. Три земни повърхности, всяка населена с човешки създания, се пресшчат под прав ъгъл. За обитателите на отделнитие светове е невъзможно да вървят, стоят или седят  на една и съща повърхнаст, защото имат различни концепции за горе и далу.Но могат да използват едни и същи стълбиш. На върха на изобразените стълби двама души се движат един до друт в една посока , въпрек това единиан слшза, а другият се качва. Съобщимостта им е изключена, тъй като живеят в различни светове, затова и взаимно не подозират съществуването си.Влечуги, литография, 1943

Между пръснатите предмети лежи отворен скицник със започната рисенка, представляваща  мозайка от малки, подобни на алигатори влечуги, оцветени в три контрастиращи тона. На едно от тях очевидно е омръзнало  да леажги вцепенено сред себеподобните си и ето то протяга краче през ръба на скицника, откъсва се от него и поема към независимото битие. Изкатерва се по  кориците на дебел том по естестветана история, преодолява хръзгавия наклон на триъгълника по чертане и мъчително се доближава към зенита на своята самостоятелност. Изморен, но доволен, малкият алигатор се спуска  през един пепелник обратно към плоската низина на хартията за рисуване, където кротко застива между своите скицирани другяри, приемайки отново функцията на елемент на разтеглена от чертеж повърхнина.Връзката на единението (Bond of Union), литография, 1956

Две спирали преминават една в друга и се превръщат в мъжка и женска глава, съответно в ляво и в дясно. Като безкрайна лента, преплетена в челата на фигурите, те създават образ на двойно единство. Усещането за безкрайно пространство се подсилва от сферите, плуващи пред, във и зад  ажурните изображения.

Няма коментари: