петък, 14 август 2015 г.

Само САЩ можеха да извършат шистовата революция и само те могат да ползват плодовете йСамо в САЩ можеше да се извърши "шифтовата революция" в добива на нефт и газ. Причината е, че само в САЩ собственикът на земята е собственик и на подземните й ресурси. Нито в Европа, нито в другите региони с шистови запаси не е така - собственик на подземните ресурсите е държавата.

И собственикът на земята - за разлика от САЩ, заедно с държавата се бори с всички, които искат да правят сондажи на земята му. В развитите страни мощен техен съюзник е и странното образование от края на 20 век - международните неправителстевени организации, в случая екологичните.

Достъпността на финансовите ресурси и благоприятната данъчна система също допринасят за успеха на шистовата революция в САЩ. И тъй като няма друг регион в света с подобни на САЩ условия, не може да се очаква другаде подобен взривен ръст на добива на нефт и газ.

Което е много тъпо за Европа, имаща значими шифтови залежи.И изпитваща структурни финансово-икономическо-социално-политическо-демографски проблеми.

Няма коментари: