неделя, 24 февруари 2013 г.

Още малко факти за социопата, наречен суперкомпетентен финансов министър


Първо искам да припомня някои негови обещания. Обеща да намали социалните плащания при приемането на поста. После каза, че страната няма да има бюджетен дефицит, но обърка бюджетен с касов дефицит. В резултат на което не плати на бизнеса огромни средства и той влезе в тежка криза. На следващата година обеща да намали ДДС, после да влезем в ЕРМ 2. Обеща безработицата да не надхвърля 10% през мандата. След което национализира резерва на НЗОК и го опука. След него взе 100 млн. от универсалните пенсионни фондове, после отново посегна на НЗОК. Опита се да национализира и Сребърния фонд, но БНБ и Европейската централна банка му скръцнаха със зъби и не посмя. Не се сбъдна нито една от прогнозите му за ръста на БВП. Например за 2012 - 2,3%. А несбъдната прогноза на финансов министър в отрицателна посока означава единствено, че той е некадърен. Предвиди да излезем от кризата през април 2010 г., после още на три пъти предсказваше, че излизаме от кризата. Опука фискалният резерв. Увеличи външния и вътрешния дълг. Направи невероятно калпав бюджет 2013, който управляваше още по-калпаво. В резултат на което страната се оказа в ликвидна криза и трябваше да се тегли нов вътрешен заем (извънредната емисия около 850 млн.лв ДЦК) за земеделските субсидии на единица площ. А беше длъжен да знае, че през януари му предстои такова плащане. Има меморандум с Националната асоциация на зърнопроизводителите през 2010 г., според който директните плащания за единица площ, финансирани от ЕС, ще се изплащат до края на януари. Като финансов министър беше длъжен да си сметне паричните потоци, а не да се изненадва, че през януари се събират прекалено много разходи. Такива освен въпросните субсидиите за малко над 841 млн. лв. са още главницата по глобалните облигации в евро – 1600 млн. лв., 120 млн. лв. лихви по тези книжа, 89 млн. долара лихви по другата емисия глобални облигации, падежираща през януари 2015 г., плащания по ДЦК на вътрешния пазар – 139.4 млн. лв. Само дотук се събират над 2.5 млрд. лв., при положение че всички публични разходи през януари 2012 г. са 2.1 млрд. лв., като последните включват още пенсии, заплати, издръжка, лихви, капиталови разходи и други. Накратко – трябва да е било ясно, че приходите няма как да покрият плащанията за януари. Връщането на главницата по глобалните облигации беше подсигурено с емисия външен дълг през лятото на 2012 г., а останалите средства?
Извод: СОЦИОПАТЪТ Е ПЪЛЕН НЕКАДЪРНИК.

Няма коментари: