неделя, 7 юли 2013 г.

Начала на обединение на реформаторския блок


Това са началата, около които 5-те партии - от т.нар. Реформаторски блок – ДСБ, "Движение България на гражданите" (ДБГ), "Свобода и достойнство", "Синьо единство" и "Зелените", предлагат изграждане на отворен формат от партии, неправителствени организации и активни граждани:

1. Нови изборни правила, гарантиращи честни избори.

2. Прозрачност и публичен контрол при финансирането на партиите. Целево финансиране, гарантиращо конкурентност и политическо представителство на българските граждани.

3. Освобождаване на съда, прокуратурата и полицията от политически, мафиотски и олигархични зависимости.

4. Безкомпромисно преследавне и наказание на корумпираните и злоупотребилите с власт.

5. Изваждане на регулаторните органи от зависимостите им от корпоративните и политически итереси.

6. Прилагане на стриктни антимонополните правила за защита на конкуренцията, свободната инициатива и интересите на потребителите.

7. Равни възможности и честна конкуренция в обществените поръчки. Ново законодателство, гарантиращо изваждането на мафията от тях.

8. Деполитизиране на държавната администрация и персонална отговорност от държавните служители. Премахване на партийните и роднински назначения.

9. Включване на инструментите на пряката демокрация и гражданския контрол при вземането и изпълнението на решения на централно и местно ниво.

10. Остро противодействие на опитите за разделение на българската нация и противопоставяне на етнически или религиозен принцип.

11. Премахване на медийните монополи и прозрачност на медийната собственост, като гаранция за свободата на словото.

12. Опазване на българската природа и богатствата й чрез стриктно ново законодателство. 

6 коментара:

Анонимен каза...

Dundaky:
Добър реформаторски състав. Само, вместо зелени можеха да бъдат и по-тъмнозелени. А, определено липсват БСП и ДПС. Както, липсва и ПП "Юруш". За толерантност.

Либерал каза...

ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ, ИСКАТ ДА СМЕ БЕДНА И УТОПИЧНО ДЯСНА ДЪРЖАВА, ИСКАТ УТОПИЯ ЗА ОЛИГАРХИЯТА. НЯМА КОЙ ДА ПОИСКА ОСТАВКА НА ОФШОРСКИ – ПРЕЗИДЕНТА.

НРБ е имало дълг 8-милиарда долара, взети от предприятия, но всички предприятия, са имали 20-милиарда долара валутен резерв, включително и банките, и още толкова задължения към тях от чужди държави. Сега България, има 70-милиарда външен дълг, и валутни резерви 30-милиарда долара. Сега задълженията са към икономика с 2,7-милиона заети, а при НРБ – заети 4,3-милиона. Заплата 150 лева за професия която сега е за 300 лева. Домакински разходи тогава за 120 лева, сега тези разходи са за 390 лева. Значи тогава ти артистват 30 лева, а сега имаш дефицит от 90 лева

Либерал каза...

Къде може да се види какво е одобрението на българите за Европейският съюз, и къде са данните за това колко човека подкрепят буржоазният протест???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? И щом олигархията ни вкора в Европейският съюз, кога по демократичен път с референдум ще си каже мнението демоса, за съюза, да излизаме ли?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1934та, България установявява редовни дипломатически отношения със СССР, откъдето получава евтини петролни и каучукови изделия. От Съветския съюз е доставен и радиопредавателят до Вакарел. Българските текстилни и тютюневи фабриканти сключват изгодни сделки за износ.

Водещ е единствено икономическият интерес на страната. Петър Тодоров е германски възпитаник, а Коста Бояджиев е с диплома от Белгия. И двамата обаче стискат лапата на Славянската мечка.

Либерал каза...

Производството създава потреблението? Значи кризи не може да има!?

Законът на Сей за реализацията

Законът на Сей в най общата му форма гласи, че на производството и предлагането на стоките винаги съответства равно по величина собствено генерирано търсене, според което не може да се стигне като цяло до общ диспропорционален разрив между търсенето и предлагането.Логиката на закона за реализацията Сей извежда от общия контекст на теорията си за производството и ценността.Идивидите в обществото според него, както е известно, произвеждат полезности, за да задоволяват с тях, собствените си потребности.

Първият тезис от закона гласи, че колкото повече са производителите в една страна и колкото по голямо е производството, толкова по лека, разнообразна и широка е реализацията на стоковата продукция.Това обуслвя и невъзможността в мащаба на обществото да настъпи общо препълване на пазара и криза на перманентно свръхпроизводство.

Вторият тезис на Сей следва от първия и гласи, че всеки индивид е заинтересуван от благополучието на всички и че разцветът в една област на производството води фо разцвета на всички останали.

Според третия тезис вносът на чуждите стоки благоприятства реализацията на вътрешните продукти, защото не може да се купуват чужди стоки за друго, освен за продуктите на националния труд, капитал и земя, на които търговията следователно предоставя реализация.

Политическа икономия на дребните стокопроизводтели

Симон Се Сисмонди (1773 1842)

Сисмонди се явява привърженик на трудовата теория за стойността.Той отбелязва съвсем определно специфичния обществен характер на труда, създаващ стойността.Той поставя в центъра на тази своя теория (теория за реализация и кризите) проблемите на пазара, реализацията и кризите, като тясно ги свързва с цялстното икономическо развитие на страната.В цялото творчество на Сисмонди особено се акцентира върху тезата за подобряване на материалните условия на живот на онеправданите, на социално слабите индивиди на обществото. Според Сисмонди държавните институции, техните нормативни актове и закони следва да гарантират справедливи отношения между притежателите на манифактурни предприятия и наемните работници.Той смята, че предприятията следва да бъдат разпределени между голям брой средни и дребни стокопроизводители, за да се намали наемният труд и да не бъде той отново робство за работническата класа.Той също смята че държавата е длъжна да осигурява помощи за безработни, да осигурява старите и болните.

В заключебние могат да се направят следните изводи :

В своя теоритически анализ Сисмонди откроява противоречието между производство и потребление.Той обаче не показва неговата връзка и взаимозависимост с другите икономически противоречия на системата.

Неговите трудове са проникнати от гневен социален протест.Той разработва, от потребителски позиции, програма за социални реформи в обществото.

Идеите на Сисмонди се изпозлват от предствителите и на по новата теоритическа мисъл.По точно неговите идеи ги намираме в разработките на английския икономист Хобсън.

Колкото повече капитализъм - дабавена стойност за предпиемача, толкова по -зле за държавата и икономиката. Може да се изчисли и онагледи, чрез процента на БВП от търговия и производство спрямо сборът от заплатите на работниците там, или колко процента от БВП взимат хората в дадена държава с доходи - до 30 000 долара, доходи над средната класа или над средната годишна заплата.

.. .. народа все повече олевява - ОБЕДНЯВА И ВЕЧЕ НЕ Е ЕГОИСТ - ДЕСЕН, СПАСЕНИЕТО Е КОЛЕКТИВНО - ХРИСТИЯНСКО
http://www.otizvora.com/forum/index.php?topic=927.0


БКП насажда капитализма и десните отношения, като Иван Костов им е експерт. Олигархията е дясното, БКП 60 години е олигархия, и е основен стожер на дясното. Левото е основен противник на олигархията. Истинското християнство също е крайно ляво.


к

Анонимен каза...

Някои историци твърдят, че Великата френска революция по своя характер е буржоазна — тя заменя феодалния строй с капиталистически, и водещата роля в този процес играе буржоазната класа, свалила в хода на революцията феодалната аристокрация. Голяма част техни колеги не са съгласни с това[3], посочвайки, че: 1) феодализмът във Франция е изчезнал няколко столетия преди революцията (виж. Стария ред); 2) френската аристокрация в действителност включва не само едри земевладелци, но и едри капиталисти[4]; 3) именно френската аристокрация насажда капиталистически (пазарни) отношения в течение на 25-30 години, предшестващи 1789 г. Навлизането на пазарните отношения започва през 1763—1771 г. при Луи XV и продължава през следващите години, без прекъсване до 1789 г. Водеща роля в това имат либералните икономисти (физиократи), които почти всички са представители на аристокрацията (включително главата на правителството Ан Робер Жак Тюрго), а кралете Луи XV и Луи XVI са активни поддръжници на идеите им[5]; 4) революцията започва с масови въстания на селяни и граждани, имащи антикапиталистически характер, и които продължават в течение на целия ѝ ход. В тях активно участие взима и буржоазията, представляваща френската средна класа. Един такъв пример е въстанието от октомври 1795 г. (разстреляно от оръдията на Наполеон), в което участват 24 хиляди въоръжени буржоа — жители на централните райони на Париж.[6] Друг пример e въстанието на санкюлотите на 10 август 1792 г., които в основната си маса представляват дребната буржоазия (занаятчии и др.), противопоставяща се на едрия бизнес — аристокрацията[7]; 5) Тези, които се оказват на власт след първия етап на революцията, особено в провинцията, в по-голямата си част не произлизат от буржоазията, а са дворяни, които и преди революцията са имали власт — събирачи на данъци, рентиери и др.

Съгласно второто мнение, което споделят голям брой съвременни историци (в това число В. Томсинов, И. Валерщайн, П. Губер, А. Кобо, Д. Герен, Е. Лероа Ладури, Б. Мур, Хунеке, и др.), революция има антикапиталистически характер и самата тя представлява масово протест против капитализма или против методите на разпространението му, които използва управлявашата върхушка.Да се съмняваш в Бог, означава да вярваш в него. — Оноре дьо Балза

Либерал каза...

Капиталът е колективен продукт. Ако занесеш какъвто и да било капитал в пустинята, на Марс, или останеш сам на Земята, и няма кой да се интересува от капитала ти - ТО ЗНАЧИ НЯМЯШ КАПИТАЛ!! а собствеността на капитала е държавен продукт!

НАРОДА ДА СТАНЕ И ИЗМЕТЕ БУРЖОАЗНИЯ ПРОТЕСТ И ОРЕШАРСКИ