вторник, 23 октомври 2012 г.

Световната банка: Средата за бизнес в България се влошава


Публикувам понеже  Светиня Му заграби вестниците на Любо Пъпката (не че го уважавам тоя мошеник), в резултат на което за отразяване на позициите и дейността на Меглена Кунева вече можем да научаваме само от Интернет. Затова препубликувам последното й съобщение - защото мисля, че важно за всички нас.

Средата за правене на бизнес в България се влошава. Това не е констатация на българските предприемачи, а оценка на авторитетна международна институция в лицето на Световната банка, която днес представи ежегодния си доклад Doing Business.
Всяка есен международната финансова институция подготвя доклад къде по света компаниите имат най-благоприятни условия да осъществяват дейността си, както и къде хората с добри идеи и кураж имат най-благоприятни условия за разкриване на фирма, като се сравняват условията в 185 икономики по света. Държавите с най-добра бизнес среда са на първите позиции, а на дъното са тези, с най-лоши условия.

От тази перспектива България изглежда в средата – на 66-то място в света, което е с две места по-надолу в класацията спрямо миналогодишния доклад, където бяхме наредени на 64-то място. Разбивка по отделните показатели показва, че влошаване има във всички аспекти на обичайната бизнес дейност.

Започване на нов бизнес е все по-трудно

По условия за започване на нов бизнес България вече е на 57-мо място, което е изпадане с девет позиции и означава, че държавата предлага по-лоши условия за предприемачите, които искат да реализират идеите си, спрямо другите икономики.

Получаването на строителни разрешения, както и прокарването на електричество до новоизграден обект също е проблем. По тези показатели България е съответно на 123-о и 128-о място, като и двете позиции са по-ниски в сравнение с миналогодишното класиране.
Средата за съществуващия бизнес също се влошава

При сравняването на условията за стандартни бизнес операции България също губи позиции. По достъп до кредитиране България вече пада с две позиции до 40-то място, а по плащане на данъци сривът е с 8 места до 93-а позиция.

Възможно е България да губи позиции не защото условията за бизнес в страната са по-лоши спрямо миналата година, а защото други държави са направили реформи, с които да насърчат частния сектор и така липсата на прогрес да тегли страната ни към дъното в сравнителен план.
Последното също е лош сигнал, защото класацията е видна за всяка чуждестранна компания, която иска да разшири дейността си в Източна Eвропа и ще важи за следващите 12 месеца.

Все пак има и прогрес

Прогрес има при условията за външна търговия, като страната ни се изкачва с две места до 95-а позиция. Също така напредък има при съдебното налагане на договорните отношения и ефективността на процедурите по фалит.

През изминалите месеци редица международни наблюдатели предупредиха, че България рискува да губи чуждестранни инвестиции именно защото компаниите не са сигурни, че ако партньорите им не изпълняват своите договори, съдът ще защити техните права по договор.

Те предупредиха и че възможносттите съдът да обявява една фирма в несъстоятелност със задна дата също е сериозен проблем, защото по този начин кредитори губят правата си върху активи на фалиралата фирма, които са били заложени като обезпечение.

Източник:
http://grajdani.bg/?p=39761 коментар:

Иванов каза...

Мисля, че в една друга класация се споменаваше как спадаме в класацията за бизнес предприемачи. Изобщо частният сектор не може да се развие заради държавата, а държавата подкопава сама себе си... Логиката липсва!