неделя, 14 август 2011 г.

Свободен достъп до Cambridge Journals Online


Cambridge University Press дава временен свободен достъп до своите списания за 2009 и 2010 г. до 30 август т.г.

Издателството на Кембриджския университет е едно от най-старите в света (основано 1534 г.) и едно от най-големите. То издава научна, учебна и справочна литература - ежегодно над 2 000 книги и над 270 списания (от които над 160 с хуманитарна и обществено-научна тематика). Cambridge University Press не е търговско дружество, основната му цел му не е печалбата, а качеството на продукцията и услугите.

На сайта Cambridge Journals Online (CJO) са практически всички списания на издателството
--> списък на изданията
--> линк за свободен достъп

Текстовете на статиите са предимно в PDF формат, има библиографски описания и аннотации, заглавия и възможност за обикновено и разширено търсене.


Няма коментари: