събота, 11 април 2009 г.

Иска ми се приоритет на десните да е отговорността


Очаквам от десните да посочат като основна ценност отговорността и съответно да въведат и гарантират форми и механизми за реализацията й. Отговорността има различни субекти и приложни полета, като на първо място е отговорността на гражданите, семействата и общностите за собственото им благосъстояние в широкия смисъл на думата - материално и духовно. Това не е работа на държавата. Тя е длъжна да им осигури условия сами да се грижат за себе си (разбира се, запазвайки основното си участие в осигуряването на слабите социални групи - хора с увреждания, пенсионери, хронично болни).

Ще посоча някои възможни механизми за разгръщане на отговорността. Започвам с бизнеса - максимални улеснения за започване на дребен бизнес, което е особено важно в започналия дълъг период на стагнация, даже рецесия:

- Премахване на минималния капитал за регистрация на ООД. Практиката сочи, че това изискване изобщо не гарантира интересите на контрагентите и кредиторите, тъй като по правило след регистрацията си дружеството изтегля от набирателната си сметка въпросния капитал, а отделно 5000 лв са твърде малко за удовлетворяване на вземанията на кредитори и контрагенти.

- Премахване на изискването за регистрация на ЕТ, индивидуална лекарска практика и други подобни.

- Премахване на патентния данък.

- Въвеждане на единен данък за всички търговци, търговски дружества, свободни професии и занаятчии, равен на корпоративния и подоходния - 10%.

- Данъчни облекчения при корпоративния и подоходния данък при представяне на определен брой разходни документи (фактури, разходни ордери, касови бележки) облагаемата сума се намалява с 5%. Това е мощен стимул за изсветляване на икономиката, тъй като всеки по веригата ще изисква при всяка транзакция такива документи. Такава практика имаше в Турция (не знам дали е запазена).

- Възможност за гражданите за намаляване на осигурителната тежест. По избор те да получават част от осигуровките като съответно се намалява осигурителната сума, респ. им се изчислява пенсията. Тази част не се облага с данък върху работната заплата, но се облага с еднократен данък при отпускане на пенсия. Стимулът за гражданите е, че получават предварително данъците с натрупаните лихви. Ползата за държавата е, че с въпросните суми се дава възможност за започване на собствен бизнес, за увеличено потребление (т.е., увеличаване на ДДС), за увеличаване на бизнеса и заетостта. Долна граница на осигурителната сума е минималната работна заплата. Например гражданин с 800 лв заплата може да се осигурява на 240 лв като получи 760 лв, необлагаеми с данъци. Тези пари той може да вложи в осигурителен фонд, да играе на борсата, въобще да инвестира както намери за добре, или да ги изхарчи за потребление. Сумата може да се получи за определен период от време - например 2, 3, 5 години като минималният е 1 година. Ограничение на безразсъдното разпореждане с тази възможност е срокът на трудовия или граждански договор и намаляване на възбможността за банково кредитиране поради намаления доход.

- Законова възможност за улеснено строителство на собствени жилища чрез специални строителни асоциации на гражданите, ползващи данъчни облекчения.

- Законово улесняване на микрокредитирането по модела, за който бангладешкия икономист и банкер Мохамед Юнуз получи Нобелова награда за икономика през 2006 г. Тези кредити се дават на предприемачи, твърде бедни за получаване на традиционните банкови кредити. Юнуз открива, че малките кредити имат непропорционално по-високо значение за бедните хора.

- Въвеждане на данък върху всички приходи на общините, който може да бъде намаляван с определени проценти или абсолютни суми в зависимост от приоритетите на обществото и държавата, например:

- - За създаване на обществени библиотеки (към училища, читалища и др.) и осигуряване на Интернет покритие

- - За реализиране на проекти за енергийна ефективност. Бизнесът се стимулира за въвеждането на енергоспестяващи технологии чрез данъчни облекчения и държавен и общински (за малките проекти) фондове "Енергийна ефективност". Средствата в тях се акумулират от специален данък върху консумираната мощност и се администрират от НАП, респ. от общините.

- Разширяване възможностите на общините за събиране на собствени приходи чрез въвеждане на данък за обществена инфраструктура. Например общините с повече и по-добри училища, образователни институции, благоустройство, инфраструктура ще могат да искат по-висок данък от търговците и дружествата, действащи и/или регистрирани на територията им, тъй като част от печалбата им е резултат на по-добрата обществена инфраструктура, изградена с обществени средства. Годеч например ще е по-малко привлекателен за започване на бизнес, отколкото Перник, а Перник - по-малко привлекателен от София. Гаранция, че общините няма да злоупотребяват с това право е това, че дружествата могат да избягат в друга община, ако данъкът им е висок.

- Възможност на бизнеса за данъчни облекчения при реализирането на проекти в областта на образованието съвместно с университети, колежи и научни институти, като за целта е необходимо да се разформирова архаичният съветски мастодонт БАН. На негово място се създават научни институти.

- Премахване на монопола на национално представените синдикати (КНСБ и "Подкрепа") като се дава възможност за секторни, отраслови и професионални синдикати, независими от двата мастодонта, а също така и за работнически съвети в отделните предприятия с права за колективно договаряне.

- Законово осигуряване на възможност за временна заетост чрез оутсорсинг (отдаване на персонал под наем) - трудовите посредници да предлагат например серкетарки, счетоводители и др. на предприятия, изпитващи временна нужда (поради сезонна заетост, промяна в конюнктурата, дълги отпуски). Работната ръка има договор с посредника, а предприятието получава гъвкавост и намаляване на администринето на персонала.

- Въвеждането на задължителен трипартитен модел за управление на училищата, т.е. с представители на родителите и общините.

- Улесняване на комасацията на земята и изграждането на инфраструктура в селското стопанство (мелиорация, агротехнически и ветеринарни служби). Комасацията се дава на концесия на частници, а търговските дружества получават данъчни облекчения за изграждането на инфраструктурни обекти и проекти.

- Гарантиране на оптимален контрол при събирането на държавните и общинските вземания чрез създаване на данъчна и митническа полиция с права на разследващ орган, отделени и независими от общата данъчна и митническата администрация. Стимулиране на техните поделения и служители чрез определен процент от събраните сборове.

* * *

Очевидно има още много други възможности за облекчения за гражданите, общините, бизнеса; а също така и някои от горните идеи са трудни за реализация. Всичко е въпрос на политическа воля и конкретни изчисления. Ползите за гражданите, общностите и бизнеса са, че получават повече възможности за разгръщане на иницативата си, облагодетелствайки по такъв начин индиректно обществото, а държавата се освобождава от част от ангажиментите си. Концептуално погледнато това е либерализъм в действие.

7 коментара:

Nakom каза...

Вярваш ли наистина, че който и да дойде на власт ще сбъдне тези ти желания?

Лъчезар П. Томов каза...

Естествено, че има кой да го направи - ДСБ и СДС

Аспарух К. каза...

С цялото ми уважение, това е програма, която НИКОЙ няма да реализира тук в обозримото бъдеще. Не десни, а ултрадесни да дойдат на власт, никой няма да се реши на подобна драстична стъпка - особено по време на криза (която служи като универсално оправдание за стремежи към "стабилност", което в прав текст означава липса на промени и затягане на колана).

Така че звучи прелестно, но това просто няма да го бъде. Не и у нас, не и сега. Обама да беше начело на обединени ДСБ, СДС и един Бог знае кой още, пак нямаше да се реши да го прокара.

Анонимен каза...

абе ти нали беше лява "алтерглобалистка" ?!

prebroitel каза...

Сигуно не мислим еднакво,но бъди здрава! Пожелавам го от сърце.

Анонимен каза...

Абе, Вени, защо съветваш сините, като сама беше медиен съветник на Жан Виденов навремето? Хубаво е всеки да се знае мястото.

Emilio каза...

http://deciloquequierass.blogspot.com/

Good Bloog my friend!! Congratulations!!

good luck!! See you!